ALLMÄNNA VILLKOR

Följande villkor gäller för tillgång till och användande av denna webbplats. Ditt användande av webbplatsen innebär att Du godkänner och accepterar dessa villkor utan undantag. Atastement.se är ett varumärke som representerar denna webbplats.

Syfte

Tillhandahålla marknaden med kvalitativ information inom ett visst produktsegment, främst vin.

Vår tjänst

Atastement.se är en oberoende informationskanal för alkoholhaltiga drycker där man upplyser besökaren om produkter från Systembolagets olika sortiment, däribland utvalda tips och beställningsvaror. Webbplatsen fungerar även som ett verktyg för att enklare hitta nya produkter som finns tillgängliga på Systembolaget.

Information enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Atastement, värnar om din personliga integritet. Genom att besöka och interagera med vår hemsida (”Tjänsten”) kommer personuppgifter att samlas in och behandlas.

Vi behandlar dina personuppgifter för följande syften:

  • För att ge dig tillgång till Tjänsten
  • För att kunna ge dig kundsupport
  • För att kunna marknadsföra Tjänsten samt liknande produkter och tjänster
  • För att motverka bedrägeri och missbruk av Tjänsten samt andra olagliga aktiviteter som kan förekomma
  • För att utveckla Tjänsten utefter hur användarna faktiskt använder den, t.ex. göra vissa delar eller produkter mer framträdande och redigera layout
  • För att optimera vår service och Tjänst

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår integritetspolicy.

Cookies

Gälland cookies så hänvisar vi till vår cookiepolicy.

Kopieringsskydd

Materialet (program, design, texter och bilder) på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Du får inte modifiera, omforma, kopiera, visa, vidareförmedla, distribuera, publicera, licensiera, skapa arbeten som härrör från, överföra eller sälja någon information, produkt eller tjänst som erhållits genom denna webbplats. Material får kopieras endast för privat bruk och då med tydlig källanvisning till Atastement.se. För annat än privat bruk måste ett skriftligt medgivande erhållas från Atastement.se, annars är eftertryck eller annan kopiering förbjuden. Vi tillhandahåller materialet på denna plats gratis i strikt privat syfte för alla som är intresserade av ämnet. Materialet får ej användas i konkurerrande syfte.

Länkning

Vi ser gärna att andra gör en länk till vår webbplats så länge det inte stör Atastement.se´s verksamhetssyfte och har ett strikt icke-kommersiellt syfte. Andra företag, organisationer eller privatpersoner får inte utnyttja Atastement.se´s varumärke eller webbplats utan godkännande, detta gäller även djuplänkning till och från denna webbplats om inte annat avtalats. I de tjänster vi erbjuder där det går att publicera egen information, kontakta medlemmar, annonsörer eller andra besökare får man inte uppge externa länkar i konkurerande syfte, t.ex. att använda våra publika platser för att värva medlemmar till annan webbplats.

Kontakt, research eller marknadsföring

Företag, organisationer eller privatpersoner får inte utnyttja Atastement.se´s webbplats för att få kontakt i syfte att marknadsföra tjänster och produkter till andra besökare, kunder eller medlemmar på webbplatsen. Undersökningar, research, informationsinsamling eller journalister som söker personer betraktas som marknadsföring och är inte heller tillåtet. Detta inkluderar alla tjänster som Atastement.se erbjuder.

Garantier

Atastement.se lämnar inga garantier eller utfästelser för denna webbplats eller information, produkter och annat innehåll (inklusive tredje parts information, produkter, innehåll och tjänster) som finns eller erhållits genom denna webbplats.

Ansvarsbegränsning

Varken Atastement.se eller någon annan part som bidrar med information på webbplatsen kan i något fall hållas ansvarig för skador som orsakats annan.

Vidarelänkning via Atastement.se

Observera att Atastement.se ej är en samarbetspartner med Systembolaget. Webbplatsen nyttjar och presenterar endast produkter från det öppna API som Systembolaget tillhandahåller.

Förfarande

På Atastement.se webbplats:

Du väljer den produkter du vill gå vidare till från Atastement.se´s webbplats. Ingen beställning sker på Atastements webbplats.

De uppgifter om dig du lämnar kommer behandlas enligt personuppgiftslagen (1998:204) och syftet är endast att behandla din prenumeration på dryckesinformation från Atastement. Personuppgiftsansvarig är varumärke: Atastement, Organisation: NBI i Sverige AB, org. nr. 556613-4580 . Du har rätt att begära ett besked om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt att begära rättelse av sådana uppgifter som inte längre stämmer. Ansökan om detta sker genom att skicka en undertecknad begäran till ÖSTERGÅRDSGATAN 7, 431 53 Mölndal, Västra Götalands län .

På Systembolagets webbplats:

Du vidarebefordras till Systembolagets webbplats. Då Atastement och Systembolaget inte har något kommersiellt samarbete sker de fortsatta stegen nedan på Systembolagets sida. Hanteringen av dina uppgifter och beställningsförfarande på Systembolagets sida beskrivs på ett korrekt sätt.

Om det är första gången du vill göra en beställning på Systembolagets webbplats, kräver Systembolaget en registrering  (Observera att registreringen gör du bara en gång).

Observera att du som beställare är ansvarig för det personliga användarkontot och de beställningar du genomför på Systembolagets webbplats. Systembolagets användarvillkor för webbplatsen och beställningsvillkor hittar du här. Läs mer här >>

Systembolaget ser till att din beställning på Systembolagets webbplats skickas till vald Systembolagsbutik.

Så snart dina varor (inom ca 5-8 dagar) kommer till butiken brukar personalen kontakta dig via telefon eller SMS. Om du inte blir kontaktad inom en vecka så ring ditt Systembolag för mer information.

Vid frågor eller ändringar, vänligen kontakta den Systembolagsbutik dit du lagt din beställning!

Atastement.se ansvarar inte för om Systembolagets eller den specifika butikens beställningstjänst är avstängd eller ur funktion, om produkterna är slut eller om det sker försening av leveranser eller att en beställning inte har kommit fram till butik.

Giltighet

Systembolaget accepterar och behandlar samtliga beställningar som du som konsument genomför på Systembolagets Webbplats.

Länkar:

EUF-fördraget/Romfördraget

Konkurrenslagen

Godkännande

Om du klickar dig vidare till en produkt på Systembolagets webbplats från Produktsida på Atastement Webbplats godkänner du att få tips, information och annonser via mail från Atastement.se.

Närhelst du önskar kan du enkelt med ett knapptryck i utskicket avbryta mailutskicken.

Atastement.se förbehåller sig rätten att ändra villkoren på denna sida. Uppdaterade villkor är giltiga från och med de ligger publicerade på webbplatsen.

1. Avtalstid

Avtalet löper årsvis och förlängs automatiskt med ett år i taget vid utebliven uppsägning. Uppsägning skall ske skriftligen senast två (2) månader före avtalstidens utgång.

2. Abonnemangsavgift

Abonnemangsavgift faktureras för hela avtalstiden efter slutet avtal och enligt Avtalsmallars vid var tid gällande prislista. Faktureringsavgift om 25 kr tillkommer. Alla priser är exklusive moms. Återbetalning av abonnemangsavgift sker ej under löpande abonnemangsperiod. Prislistan revideras en gång per år. Avtalsmallar förbehåller sig rätten att ändra abonnemangsavgiften för kommande avtalsperiod om förutsättningarna har förändrats eller av annan anledning inte överensstämmer med föregående års abonnemangsavgift.

3. Betalningsvillkor och dröjsmålsränta

3.1. Betalning sker mot faktura.

Fakturabeloppet skall finnas tillgängligt på Avtalsmallars bankkonto senast femton (15)dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Avtalsmallar äger vid försenad betalning rätt till ersättning för påminnelseavgift enlig gällande lag.

3.2. Särskilda betalningsvillkor för e-handel.

Följande betalningsalternativ erbjuds för närvarande vid e-handel, dvs. när avtal tecknas direkt via www.avtalsmallar.se

Bank/Kreditkort

Med hjälp av VISA eller Mastercard kan kortköp genomföras tryggt och enkelt på Avtalsmallar.se. Fyll i kortnummer samt giltighetstiden som står på kortets framsida. Därefter fylls verifieringskoden (CVC2) i. Koden finns på kortets baksida (de tre sista siffrorna).

Alla uppgifter hanteras med ett säkert och globalt krypteringssystem framtaget av VISA och Mastercard som gör att ingen obehörig kan se kortuppgifterna. Kontroll av kortet kommer att göras av samarbetspartnern DIBS (f.d. Debitech AB) som kontrollerar att kortet är giltigt och att beloppet finns tillgängligt. DIBS uppfyller kraven på PCI DSS. Beställningen är genomförd när de allmänna villkoren accepterats och köpet har godkänts.

I samband med detta skickas automatiskt en mejlbekräftelse innehållande personliga inloggningsuppgifter till tjänsten som du valt. Pengarna dras inte från kontot förrän användarnamn och lösenord har erhållits. Avtalsmallar erbjuder kortbetalning för kunder i Swedbank, Svenska Handelsbanken, SEB och Nordea. Vi tar inte emot American Express, Diners eller utländska kreditkort.

4. Leverans

Leverans sker genom att abonnenten får en mejlbekräftelse med sina inloggningsuppgifter som består av ett användarnamn samt ett lösenord skickat av Avtalsmallar och får därmed tillgång till beställda Tjänster.

Lösenordet gäller endast för abonnenten och får inte överlåtas.

5. Återbetalning

Återbetalning till Konsument sker senast inom 30 dagar i det fall Konsumenten på riktiga grunder häver köpet.

6. Ångerrätt

Enligt 2 kap 4 § 1 p. Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller inte ångerrätt för ingånget avtal då Tjänsterna är av sådan art att de undantas från lagens tillämpningsområde. I och med Avtalets ingående samtycker kunden till att ångerrätten inte skall gälla.

7. Reklamation

Konsument har rätt att reklamera Tjänsterna om dess egenskaper avviker från det som avtalats eller som följer av svensk lag. Avtalsmallar följer Allmänna reklamationsnämndens föreskrivna rekommendationer. Önskar konsument använda sin reklamationsrätt kontaktas Kundtjänst via e-post, info@avtalsmallar.se, med nödvändig information såsom kontaktuppgifter och nummer på bristfälligt Dokument. Exempel på när reklamation kan vara för handen är om Dokumentet inte går att redigera i tillräckligt hög utsträckning, om Dokumentet innehåller bristfällig information så att Dokumentet inte gäller enligt svensk lag eller då Dokumentet på grund av tekniska problem inte går att hämta från Avtalsmallars arkiv.

8. Underhåll

Avtalsmallar förbehåller sig rätten att underhålla och därmed modifiera innehållet i Tjänsterna. Vidareutveckling och uppdatering av samtliga Avtalsmallars Tjänster sker löpande.

9. Överlåtelse av abonnemang

Abonnemang får inte överlåtas utan skriftligt medgivande från Avtalsmallar.

10. Avstängning av abonnemang

Avtalsmallar förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga av ett abonnemang och häva Avtalet utan återbetalningsskyldighet om abonnenten nyttjar Tjänsterna på ett otillbörligt sätt. Avtalsmallar har även rätt att stänga av ett abonnemang och häva Avtalet om abonnenten inte betalar förfallen faktura, ansöker om eller begärs i likvidation eller i konkurs eller annars kan antas vara på obestånd.

11. Minderåriga

För försäljning till minderåriga kräver vi målsmans godkännande.

12. Personuppgifter

Person- och företagsuppgifter lagras, krypteras och behandlas konfidentiellt av Avtalsmallar AB i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Avtalsmallar AB är personuppgiftsansvarig för behandlingarna och har rätt att använda dessa personuppgifter för att lagra nödvändig kundinformation för att kunna fullfölja Avtalets ingående. Personuppgifter som lagras är förnamn, efternamn, fakturaadress, e-postadress, personnummer och organisationsnummer. Avtalsmallar kan komma att lämna ut personuppgifter till Svea Ekonomi AB samt Fortnox AB. Den Registrerade har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad. Personuppgiftsansvarig är skyldig att på begäran av den registrerade rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Den Registrerade har också rätt att på begäran få sina uppgifter raderade. Avtalsmallar har rätt att sälja uppgifter vidare till Tredje part. Kund ger vid beställning av Tjänsterna sitt samtycke till behandling av personuppgifter i enlighet med ovanstående.

13. Ansvarsbegränsning

Avtalsmallar ansvarar ej för hur abonnenten använder eller tillämpar de beställda Tjänsterna och har heller inget ansvar gentemot tredje man för abonnentens tillämpning eller användning. Avtalsmallar ansvarar inte för eventuella ändringar och tillägg som abonnenten går i samband med de beställda Tjänsternas nyttjande. Innehållet i de dokument som ingår i Tjänsterna är baserade på svensk rätt som tillämpas av svenska rättsvårdande myndigheter senast vid det tillfälle abonnenten fick åtkomst till dem. Avtalsmallar ansvarar ej för nedladdade dokuments riktighet i framtiden.

De eventuella avtalsmallar som ingår i Tjänsterna skall ses som exempel och kan kräva anpassning från fall till fall. Avtalsmallar ansvarar ej för påstådd eller inträffad skada, förlust eller kostnad som direkt eller indirekt beror på eller påstås bero på innehållet i Avtalsmallars Tjänster. Avtalsmallars Tjänster skall ej ses som juridisk, finansiell eller någon annan form av rådgivning. Avtalsmallar ansvarar ej för eventuell förlust av data hos abonnenten vid användande av Avtalsmallars Tjänster.

14. Immateriella rättigheter och nyttjanderätt

Avtalsmallar, eller dess licensgivare, äger samtliga immateriella rättigheter inkluderat men inte begränsat till upphovsrätten varumärket Avtalsmallar och andra varumärken eller produktnamn Avtalsmallar från tid till annan kan komma att använda i av Avtalsmallar tillhandahållna dokument, utrustning, programvara, manualer eller annan information. Abonnenten erhåller nyttjanderätt till de beställda Tjänsterna i den omfattning som överenskommes vid tecknandet av Avtalet.

15. Teknisk standard

Avtalsmallar ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i abonnentens operativsystem och datormiljö. Det åligger abonnenten att förvissa sig om att abonnenten har erforderlig teknisk standard för nyttjande av de beställda Tjänsterna innan Avtalet ingås. Avtalsmallars Tjänster förutsätter att Abonnenten har erforderlig teknisk standard.

16. Force majeure

Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot Avtalet orsakat av omständigheter utanför parts kontroll, såsom störningar eller avbrott i publika data- eller telenät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighets ingripande. För att sådan omständighet skall få åberopas som befrielsegrund skall part underrätta den andre parten utan dröjsmål. Parts åliggande enligt Avtal återinträder så fort sådan omständighet som nämnts ej längre föreligger.

17. Kundtjänst

Avtalsmallars kundtjänst tillhandahåller support under vardagar mellan 09-17 på normal kontorstid. Helger har vi stängt. Med support avses främst felanmälan och tekniska problem med tjänsterna.

18. Övrigt

Vid motstridigheter mellan Avtalet och Allmänna villkor skall Avtalets bestämmelser äga företräde. I övrigt hänvisas till tillämpliga delar i IT-företagens Allmänna bestämmelser, Elektroniska tjänster för publika nät.

19. Tillämplig lag och tvist

Avtal och allmänna villkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk materiell rätt. Tvist med anledning härom skall slutligen avgöras genom allmän domstol i Stockholms tingsrätt som förstainstans.